Wethouder Peter Bekker

De wethouders van de gemeente worden benoemd door de gemeenteraad. Wethouder P.J. Bekker is eerste locoburgemeester.

Beschrijving

Portefeuille

 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Omgevingswet
 • Mobiliteit en parkeren
 • Openbare Ruimte inclusief klimaatadaptatie
 • Grondbeleid en grondzaken (waaronder snippergroen)
 • Vergunningverlening bouwen, wonen en milieu 
 • Afvalinzameling, reiniging en riolering
 • Projectwethouder voor Clinckhoeff, De Kroon, Randdijk/Europakwartier, ROBA, Ruimtevaartbaan en Parallelweg

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt, onbezoldigd

 • Lid DB en AB Reinigingsdienst Midden-Nederland (RMN)
 • Lid DB en AB Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)
 • Lid AB Afvalverwijdering Utrecht (AVU) 
 • Plaatsvervangend lid AB Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Nevenfuncties niet uit hoofde van het ambt

 • Geen

Wethouder Peter Bekker

Afbeelding: Wethouder Peter Bekker