Wethouder Peter Bekker

Wethouder Bekker is aangewezen als eerste loco-burgemeester. Zijn aandachtsgebieden staan hieronder. Hij is lid van de LDIJ.

Beschrijving

Portefeuilles

 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Omgevingswet
 • Mobiliteit en parkeren
 • Openbare ruimte, inclusief klimaatadaptatie
 • Grondbeleid en grondzaken (waaronder snippergroen)
 • Vergunningverlening bouwen, wonen en milieu 
 • Afvalinzameling, reiniging en riolering
 • Projectwethouder voor Clinckhoeff, De Kroon, Randdijk/Europakwartier, ROBA, Ruimtevaartbaan en Parallelweg

Nevenfuncties als wethouder, onbetaald

 • Lid Dagelijks Bestuur (DB) en Algemeen Bestuur (AB) Reinigingsdienst Midden-Nederland (RMN)
 • Lid DB en AB Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)
 • Lid AB Afvalverwijdering Utrecht (AVU) 
 • Plaatsvervangend lid AB Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Nevenfuncties niet als wethouder

 • Geen

Wethouder Peter Bekker