Wethouder Edwin Tas

De wethouders van de gemeente worden benoemd door de gemeenteraad. Wethouder E. Tas is derde locoburgemeester.

Beschrijving

Portefeuille

 • Wonen
 • Duurzaamheid
 • Stadsmarketing
 • Recreatie en toerisme
 • Integratie en vluchtelingenbeleid inclusief statushouders
 • Beheer en onderhoud gebouwen inclusief onderwijsgebouwen
 • Sportbeleid en accommodaties
 • Wijkbewust Werken
 • Markt en standplaatsen (beleid)
 • Binnenstad
 • Projectwethouder voor Paardenveld, Kromme IJsselpark, Podium, Zendmast, Lagebiezen, Mr. A. Spaink en Noord-IJsseldijk

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt, onbezoldigd

 • Lid Algemeen Bestuur Recreatieschap Stichtse Groenlanden
 • Plaatsvervangend lid Algemeen bestuur Reinigingsdienst Midden-Nederland (RMN)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen bestuur Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)
   

Nevenfuncties niet uit hoofd van het ambt

 • Geen

Wethouder Edwin Tas

Afbeelding: Wethouder Edwin Tas