Wethouder Edwin Tas

Wethouder Tas is aangewezen als derde loco-burgemeester. Hij is lid van het CDA.

Beschrijving

Portefeuilles

 • Wonen
 • Woonzorgvisie
 • Duurzaamheid
 • Stadsmarketing
 • Recreatie en toerisme
 • Integratie en vluchtelingenbeleid inclusief statushouders
 • Beheer en onderhoud gebouwen inclusief onderwijsgebouwen
 • Sportbeleid en accommodaties
 • Wijkbewust Werken
 • Markt en standplaatsen (beleid)
 • Erfgoed
 • Binnenstad
 • Projectwethouder voor Paardenveld, Kromme IJsselpark, Podium, Lagebiezen, Mr. A. Spaink en Noord-IJsseldijk

Nevenfuncties als wethouder, onbetaald

 • Lid Algemeen Bestuur (AB) Recreatieschap Stichtse Groenlanden
 • Plaatsvervangend lid AB Reinigingsdienst Midden-Nederland (RMN)
 • Plaatsvervangend lid AB Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
 • Plaatsvervangend lid AB Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)

Nevenfuncties niet als wethouder

 • Geen

Wethouder Edwin Tas