Cliëntondersteuning

Zoveel verschillende regelingen, wetten en soorten ondersteuning. Waar heeft u recht op en wat past het beste? Heeft u vragen over zorg, onderwijs of financiële regelingen?

Beschrijving

De gemeente helpt u met het beantwoorden van deze vragen vanuit het Team Sociaal Domein. De inwoner met een hulpvraag krijgt uit het team een vast contactpersoon die met de inwoner en hun omgeving het gesprek voert, zo nodig een ondersteuningsplan opstelt en ervoor zorgt dat de benodigde zorg en ondersteuning geleverd wordt.

Gratis onafhankelijke cliëntondersteuning

Naast ondersteuning van de gemeente of van de organisatie die uw zorg, hulp of ondersteuning verzorgt, kunt u ook gratis onafhankelijke cliëntondersteuning van Stichting MEE krijgen. Hier kunt u ook terecht wanneer u niet tevreden bent over de ondersteuning die u krijgt. Of als u iemand zoekt die met u meedenkt en u bijstaat tijdens gesprekken.

MEE helpt bijvoorbeeld bij:

  • voorbereiden gesprek met Team Sociaal Domein;
  • meedenken over de inzet van zorg;
  • advies bij de keuze 'zorg in natura' of 'persoonsgebonden budget (pgb)';
  • adviseren en ondersteunen bij klachten of bezwaar;
  • advies en/of aanvraag indicatie Wet langdurige zorg (Wlz).

MEE biedt ook ondersteuning bij het aanvragen van zorg of contact met instanties zoals het UWV. MEE is onafhankelijk en staat los van zorgorganisaties en de gemeente. Hulp van MEE is altijd gratis. U heeft geen verwijzing nodig en betaalt geen eigen bijdrage. U kunt rechtstreeks contact opnemen via 030 – 264 2255 of clientondersteuning@mee-ugv.nl.