Uittreksel en verklaringen

 • Verklaring onder ede of belofte

  De gegevens van onze inwoners houden we bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Wie deze gegevens niet heeft, komt een verklaring onder ede of belofte doen op het stadhuis. Deze gegevens moeten kloppen. Daarom nemen we deze gegevens vaak over uit officiële documenten, zoals een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte.

 • Verklaring ontkenning vaderschap door moeder

  Als een kind wordt geboren is de echtgenoot van de moeder, automatisch de vader. Maar soms wil de vader of moeder dit niet. Dan wordt het vaderschap ontkend.

 • Uittreksel uit de basisregistratie Personen (BRP)

  Uittreksel uit de basisregistratie Personen (BRP) is een officiële verklaring dat u in IJsselstein woont. Hierop staan uw naam, adres, woonplaats, geboorteplaats en geboortedatum. U heeft bijvoorbeeld een uittreksel nodig als u zich wilt inschrijven voor een woning, als u uw auto wilt overschrijven of als u gaat trouwen of scheiden. Vul online een aanvraag in of kom langs op afspraak.

 • Verklaring Omtrent Gedrag

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken. Maar ook als u een wapenvergunning aanvraagt. U kunt de VOG bij de gemeente aanvragen of via de website van Justis (met DigiD).

 • Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

  In de Basisregistratie Personen (BRP) houdt de gemeente gegevens bij over haar inwoners. Kloppen uw persoonsgegevens niet (meer)? Dan kunt u de gemeente vragen om de persoonsgegevens aan te passen. Dit wordt een correctieverzoek genoemd. Neem stukken mee, waarin de gegevens staan die u aangepast wilt hebben. Maak online een afspraak bij de gemeente.

 • Legalisatie Handtekening

  Een handtekening legaliseren betekent dat u bewijst dat uw handtekening echt is. Dit heeft u bijvoorbeeld nodig als u belangrijke documenten naar het buitenland moet sturen. Of als u bezoek krijgt uit een land waarvoor u een garantstelling moet geven. U legaliseert uw handtekening aan het loket in het stadhuis. U tekent het document in het bijzijn van de ambtenaar. De ambtenaar plaatst de legalisatie tekst bij uw handtekening. Daarna ondertekent de ambtenaar het document. Het is niet mogelijk iemand te machtigen om dit voor u te doen, u moet echt zelf naar de afspraak op het stadhuis komen.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Met een bewijs van Nederlanderschap bewijst u uw Nederlandse nationaliteit. Maak een afspraak bij de gemeente en krijg het bewijs van Nederlanderschap direct mee.

 • Verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens

  Soms wilt u dat uw gegevens niet gedeeld worden met bepaalde instanties. Dat heet verstrekkingsbeperking (geheimhouding) van uw persoonsgegevens. Lees hier hoe u dat regelt.

 • Bezoek uit het buitenland

  Nodigt u een familielid of andere buitenlandse relatie uit en verblijft deze persoon bij u? Dan is soms een visum nodig. Dit hangt af van het land waar uw gast vandaan komt. Bij de visumaanvraag moet deze persoon ook een bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking laten zien. Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente.

 • Akte aanvragen

  Neem contact op met de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. U vraagt een geboorteakte bijvoorbeeld aan in de gemeente waar u bent geboren. Een huwelijksakte vraagt u op in de gemeente waar het huwelijk is gesloten.