Akte aanvragen

Neem contact op met de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. U vraagt een geboorteakte bijvoorbeeld aan in de gemeente waar u bent geboren. Een huwelijksakte vraagt u op in de gemeente waar het huwelijk is gesloten.

Beschrijving

Hoe werkt het

Let op! Bent u in een andere gemeente geboren of gehuwd dan ligt de akte in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaats gevonden. Voorbeeld: U of uw kind is geboren in het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, dan ligt de akte ook in de Gemeente Nieuwegein. Bent u in het buitenland geboren of gehuwd dan kunt u de akte aanvragen bij de gemeente den Haag.

Digitaal aanvragen

Online aanvragen

 • Gebruik uw DigiD om in te loggen;
 • U rekent direct af bij de aanvraag;
 • U ontvangt het binnen 3 werkdagen.

Op afspraak

Maak een afspraak

 • Neem uw geldig legitimatiebewijs mee;
 • Als u de aanvraag voor iemand anders doet: neem een ingevuld machtigingsformulier en kopie van zijn of haar identiteitsbewijs mee;
 • U krijgt het bewijs direct mee.

Welke aktes kunt u aanvragen

 • Geboorteakte
 • Huwelijksakte
 • Partnerschapsakte
 • Echtscheidingsakte
 • Akte beëindiging partnerschap
 • Overlijdensakte
 • Attestatie de Vita

Kosten

 • Een afschrift uit de burgerlijke stand kost € 16,60.
 • Een bewijs van in leven zijn kost € 12,05.
 • Een Attestatie de Vita kost € 16,60.

U betaalt direct bij de aanvraag.

Meer weten

Op de website van de Rijksoverheid staat meer informatie over verschillende aktes.