Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

In de Basisregistratie Personen (BRP) houdt de gemeente gegevens bij over haar inwoners. Kloppen uw persoonsgegevens niet (meer)? Dan kunt u de gemeente vragen om de persoonsgegevens aan te passen. Dit wordt een correctieverzoek genoemd. Neem stukken mee, waarin de gegevens staan die u aangepast wilt hebben. Maak online een afspraak bij de gemeente.

Beschrijving

Hoe werkt het

Maak een afspraak

  • Neem een geldig legitimatiebewijs mee;
  • Neem een document mee waarop uw foute gegevens staan;
  • Neem een officieel document met uw juiste gegevens mee, zoals een geboorteakte of verblijfsvergunning;
  • Binnen vier weken corrigeert de gemeente de gegevens die niet kloppen. U krijgt van ons een brief als uw gegevens aangepast zijn. Als de gemeente uw gegevens niet kan of mag corrigeren, krijgt u hier ook een brief van. We houden u dus op de hoogte.