Verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens

Soms wilt u dat uw gegevens niet gedeeld worden met bepaalde instanties. Dat heet verstrekkingsbeperking (geheimhouding) van uw persoonsgegevens. Lees hier hoe u dat regelt.

Beschrijving

Overheden, instellingen en particulieren mogen onder bepaalde voorwaarden uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) opvragen. Als u niet wilt dat de gemeente uw persoonsgegevens verstrekt aan zogenaamde `derden', zoals advocaten, verenigingen, kerkgenootschappen of maatschappelijke instellingen, kunt u een verzoek tot verstrekkingsbeperking indienen. Deze verstrekkingsbeperking geldt voor al uw persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Let op: Overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst, Rijksdienst voor het Wegverkeer etc. en notarissen hebben altijd recht op verstrekking van gegevens.

Hoe werkt het

Digitaal

Online aanvragen

  • Gebruik uw DigiD om in te loggen.

Op afspraak

Maak een afspraak

  • Neem het aanvraagformulier mee naar de balie;
  • Neem een geldig legitimatiebewijs mee.

Schriftelijke aanvraag

  • Stuur uw verzoek samen met een kopie van uw legitimatiebewijs aan de gemeente IJsselstein; afdeling Klantcontactcentrum, Postbus 26, 3400 AA IJsselstein;
  • Zet in uw brief: de reden waarom u schrijft (verzoek om verstrekkingsbeperking (geheimhouding) van persoonsgegevens);
  • Meld uw persoonsgegevens (voorletters, achternaam, geboortedatum en uw adres).