Uittreksel uit de basisregistratie Personen (BRP)

Uittreksel uit de basisregistratie Personen (BRP) is een officiële verklaring dat u in IJsselstein woont. Hierop staan uw naam, adres, woonplaats, geboorteplaats en geboortedatum. U heeft bijvoorbeeld een uittreksel nodig als u zich wilt inschrijven voor een woning, als u uw auto wilt overschrijven of als u gaat trouwen of scheiden. Vul online een aanvraag in of kom langs op afspraak.

Beschrijving

Hoe werkt het

Digitaal

Online aanvragen

 • Gebruik uw DigiD om in te loggen;
 • U rekent direct af bij de aanvraag;
 • U ontvangt het uittreksel binnen 3 werkdagen.

Op afspraak

Maak een afspraak

 • Neem een geldig legitimatiebewijs mee;
 • Als u de aanvraag voor iemand anders doet: een ingevuld machtigingsformulier en een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs;
 • U krijgt het uittreksel direct mee.

Voor wie kunt u een uittreksel aanvragen?

 • Voor uzelf;
 • Voor uw kind dat bij u woont, ook als u kind ouder is dan 18 jaar;
 • Voor iemand anders, als deze persoon u hiervoor machtigt door middel van het machtigingsformulier.

Kosten

Een BRP uittreksel kost € 12,05. U betaalt direct bij de aanvraag. Een Attestatie de Vita Internationaal kost € 16,60.

Verschillende soorten uittreksels

Er zijn verschillende soorten uittreksels. Kijk dus goed welk uittreksel u nodig heeft. Hieronder ziet u welke uittreksels er zijn.

 • Uittreksel BRP basis (NAW met BSN): voor een inschrijving op een school of bij een examen.
 • Uittreksel BRP met burgerlijke staat: voor het aanvragen van een faillissement.
 • Uittreksel BRP met nationaliteit en datum vestiging Nederland: voor de rechtbank, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of bewind voering.
 • Uittreksel met actueel adres.
 • Uittreksel voor historische adressen: voor een woningbouwvereniging of het opzeggen van een abonnement.
 • Internationaal uittreksel (Nederlands, Frans, Duits, Engels): voor zaken in het buitenland.
 • Internationaal uittreksel (Nederlands, Spaans, Italiaans, Turks): voor zaken in het buitenland.

Bewijs van in leven zijn

Een bewijs van in leven zijn wordt binnen Nederland gebruikt om aan instanties aan te tonen dat u in leven bent. Een attestatie de vita is de internationale versie. U hebt een bewijs van in leven zijn / attestatie de vita bijvoorbeeld nodig als uw (buitenlandse) levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt. Vraag het document aan bij de gemeente waar u woont. Een bewijs van in leven zijn, wordt aan u persoonlijk afgegeven. Voor de aanvraag moet u een geldig legitimatiebewijs van uzelf laten zien. Als het bewijs wordt aangevraagd voor een pensioenfonds, dan is daarvan een bewijsstuk (originele brief pensioenfonds) nodig.

Bewijs van in leven zijn

Woont u in het buitenland

Wilt u een uittreksel BRP aanvragen en u woont in het buitenland dan kunt u voor meer informatie naar de website van de Registratie Niet- ingezetenen (RNI). De RNI is bedoeld voor personen in het buitenland die een relatie hebben met de Nederlandse overheid. Ook mensen die korter dan 4 maanden in Nederland wonen kunnen zich inschrijven in de RNI. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) schrijft zelf geen mensen in en wijzigt geen persoonsgegevens in de RNI. Inschrijven in de RNI kan bij de 19 RNI-loketten verspreid over Nederland.

Deze loketten kunnen verder:

 • de persoonsgegevens wijzigen;
 • inzage geven in persoonsgegevens;
 • afschriften en uittreksels verstrekken