Dwangsom bij niet op tijd beslissen

Is de gemeente te laat met het nemen van een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift? Misschien heeft u dan recht op een dwangsom. Dat is een boete die de gemeente aan u betaalt.

Beschrijving

Hoe werkt het?

In verschillende wetten en regelingen staan termijnen. Die gelden niet alleen voor u, maar ook voor de gemeente. Soms kunnen we termijnen verlengen. Als de gemeente niet binnen een voorgeschreven of verlengde termijn beslist, kunt u recht hebben op een dwangsom (boete).

U stelt de gemeente schriftelijk - niet per e-mail - op de hoogte. Dat heet 'in gebreke stellen'. Gebruik dit formulier als voorbeeld. Geef in ieder geval altijd duidelijk aan over welke aanvraag of welk bezwaarschrift het gaat.

De gemeente heeft dan nog 2 weken de tijd om alsnog te beslissen. Is er na die 2 weken nog geen besluit, dan gaat de dwangsom in.

De hoogte van de dwangsom is voor de eerste 14 dagen € 23,00 per dag. De 14 dagen daarna € 35,00 per dag en de overige dagen € 45,00 per dag, tot een maximum van 42 dagen. De totale dwangsom bedraagt maximaal € 1.442,00.

Hoe lang duurt het?

Na ontvangst van uw ingebrekestelling heeft de gemeente nog 2 weken de tijd om een beslissing te nemen.

Neemt de gemeente na 2 weken nog geen beslissing, dan heeft u recht op een dwangsom. Over de hoogte van de dwangsom moet de gemeente besluiten. En dat aan u toesturen. Tegen dat besluit is bezwaar mogelijk.

Meer weten

Het toekennen van een boete levert u wel geld op, maar nog geen besluit. Daarom kunt u aan de rechter vragen om de gemeente te dwingen om te beslissen. Dat heet 'in beroep gaan'. De behandeling bij de rechter kost wel geld (griffierecht). Meer informatie hierover staat op www.rechtspraak.nl.