Gemeente aansprakelijk stellen

Heeft u schade geleden? En komt dat door de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Als u bewijst dat de gemeente niet of niet goed heeft gehandeld is de gemeente mogelijk aansprakelijk.

Beschrijving

Wie is aansprakelijk?

De gemeente kan voor verschillende soorten schade aansprakelijk zijn. Bijvoorbeeld bij schade aan gemeentelijke gebouwen, wegen, riolering of openbaar groen.

Schade kan ook komen door een aannemer die in opdracht van de gemeente werkzaamheden heeft uitgevoerd. Als de schade komt door een aannemer, dan is de aannemer aansprakelijk voor de schade. De gemeente stuurt uw schadeclaim dan door naar de aannemer.

Schadeclaim indienen

De opgelopen schade moet een direct gevolg van zijn van handelingen of nalatigheid van de gemeente. Is de gemeente het met u eens? Dan krijgt u de schade vergoed (alles of een deel).

Digitaal indienen

U kunt uw claim digitaal indienen via onderstaande button.

Claim indienen

Schriftelijk indienen

U kunt uw claim ook schriftelijk indienen bij de gemeente.

Bij het indienen van uw claim beschrijft u:

  • Datum, tijdstip en exacte plaats van het voorval.
  • Omschrijving van het voorval. U vertelt ons hoe uw schade is ontstaan.
  • Bewijs van de opgelopen schade (zoals foto's van de schade, een rekening van de reparatie of een schaderapportage).
  • Eventueel een getuigenverklaring.
  • Datum van het opstellen van uw brief.
  • Uw naam en adres.
  • Uw telefoonnummer voor overdag.
  • Uw e-mailadres.
  • Uw handtekening.

Juridische informatie

Informatie over uw juridische vraag vindt u op de website van het Juridisch Loket. Informatie over schadevergoedingen vindt u op rechtspraak.nl.

Wetten

Burgerlijk Wetboek Boek 6.

Niet mee eens?

Dan kunt u de zaak aan de (burgerlijke) rechter voorleggen. Wilt u meer informatie hierover? Dan kunt u terecht bij het Juridisch Loket. Het indienen van een bezwaarschrift bij de gemeente kan niet.