Gemeente aansprakelijk stellen

Als u schade heeft geleden en denkt dat dat door de gemeente komt, kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. De gemeente is alleen aansprakelijk als u kunt bewijzen dat de gemeente niet of niet juist heeft gehandeld.

Beschrijving

Wie is aansprakelijk?

De gemeente kan voor verschillende soorten schade aansprakelijk worden gesteld. Bijvoorbeeld bij schade aan gemeentelijke gebouwen, wegen, riolering of openbaar groen.
Schade kan ook zijn veroorzaakt door een aannemer die in opdracht van de gemeente werkzaamheden heeft uitgevoerd. Als de schade is veroorzaakt door een aannemer, dan is de aannemer aansprakelijk voor de schade. De gemeente zal de aansprakelijkstelling dan doorsturen naar de aannemer.

Schadeclaim

U moet uw schadeclaim schriftelijk indienen bij de gemeente. De opgelopen schade moet een direct gevolg van zijn van handelingen of nalatigheid van de gemeente. Als de gemeente ook vindt dat zij aansprakelijk is krijgt u de schade vergoed (alles of een deel).
Bij het indienen van uw claim beschrijft u:

  • Datum, tijdstip en exacte locatie van het voorval.
  • Omschrijving van het voorval. Hierin legt u uit hoe de opgelopen schade naar aanleiding van het voorval ontstond.
  • Bewijs van de opgelopen schade (zoals foto's van de schade, een rekening van de reparatie of een schaderapportage).
  • Eventueel een getuigenverklaring.
  • Datum van het opstellen van de brief.
  • Uw naam en adres.
  • Uw telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent.
  • Uw e-mailadres.
  • Uw handtekening.

Juridische informatie

Wetten

Bezwaar

U kunt niet in bezwaar gaan bij de gemeente. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente op uw schadeclaim, dan kunt u de zaak aan de (burgerlijke) rechter voorleggen. Wilt u meer informatie hierover? Dan kunt u terecht bij het Juridisch Loket.