Wet open overheid

Als uw informatieverzoek geen of onvoldoende resultaat heeft, kunt u de Wet open overheid (Woo) gebruiken. Deze wet geldt sinds 1 mei 2022 en vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Overheidsinformatie is meestal openbaar, maar soms niet. Dat is bijvoorbeeld als in de Woo of in een andere wet staat dat gegevens niet openbaar zijn.

Beschrijving

Woo-contactpersoon

Weet u niet waar u openbare informatie kunt vinden? Of heeft u vragen over hoe u informatie bij ons moet opvragen? Stel dan een vraag aan de Woo-contactpersoon.

De Woo-contactpersoon helpt u op weg of geeft uitleg als u:

 • wilt weten welke documenten bij de gemeente aanwezig zijn;
 • wilt weten waar u openbare documenten van onze gemeente vindt;
 • wilt weten hoe u informatie kunt opvragen bij de gemeente;
 • twijfelt tussen een informatieverzoek of een Woo-verzoek;
 • uitleg wilt over hoe u een Woo-verzoek kunt doen.

Neem contact op met onze Woo-contactpersoon via 14 030 voor een telefoongesprek.

Vormen van openbaarmaking

De Woo kent 2 vormen van openbaarmaking: actieve openbaarmaking en passieve openbaarmaking.

Actieve openbaarmaking

Actieve openbaarmaking houdt in dat de overheid informatie uit eigen beweging publiceert en voor iedereen toegankelijk maakt. De Woo verplicht het – op termijn - actief openbaar maken van verschillende categorieën van informatie. Een aantal van deze categorieën zijn nu al openbaar te raadplegen:

Passieve openbaarmaking

De Woo regelt uw recht op informatie van de overheid. U vraagt in dat geval om algemene openbaarmaking van bepaalde informatie.

Hoe werkt het?

Voor het indienen van een Woo-verzoek kunt u het digitale formulier gebruiken.

Online Woo-verzoek indienen

Uw Woo-verzoek moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Geef duidelijk aan welke informatie u wilt hebben.
 • De informatie die u wilt ontvangen moet ergens in vastliggen.
 • Het gaat om informatie die we hebben of moeten hebben.
 • Het gaat om informatie over het beleid van de organisatie. Of over de voorbereiding of de uitvoering van het beleid.
 • Het moet gaan om algemene openbaarmaking voor iedereen, dus niet alleen voor uzelf.
 • Is de gevraagde informatie al voor iedereen openbaar toegankelijk? Dan wijzen we uw verzoek af.

Schriftelijk

U kunt ook schriftelijk uw Woo-verzoek bij ons indienen. Stuur dan uw ondertekende brief aan Postbus 26, 2600 AA IJsselstein of geef die bij ons af. Indienen per e-mail is niet mogelijk.

Verstrekking en kosten

Als we besluiten om de documenten openbaar te maken, gebeurt dit digitaal. Als dat niet mogelijk is, kiezen we voor een kopie van het originele document. Meestal berekenen we geen kosten. Bij omvangrijke vragen kunnen we wel kopiekosten in rekening brengen. Dat staat in de legesverordening.

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 4 weken na indiening van uw verzoek een beslissing. We kunnen de termijn met maximaal 2 weken verlengen.