Wet open overheid

Als uw informatieverzoek geen of onvoldoende resultaat heeft, kunt u de Wet open overheid (Woo) gebruiken. Deze wet geldt sinds 1 mei 2022 en vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Beschrijving

Heeft uw informatieverzoek geen of onvoldoende resultaat? Dan kunt u de Wet open overheid (Woo) gebruiken. Deze wet is per 1 mei 2022 in werking getreden en vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo regelt uw recht op informatie van de overheid. U vraagt in dat geval om algemene openbaarmaking van bepaalde informatie. Overheidsinformatie is meestal openbaar, maar soms niet. Dat is bijvoorbeeld als in de Woo of een andere wet staat dat gegevens niet openbaar zijn.

Hoe werkt het?

Voor het indienen van een Woo-verzoek kunt u het digitale formulier gebruiken. Zie onderstaande link.

Online Woo-verzoek indienen

Uw Woo-verzoek moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Geef duidelijk aan welke informatie u wilt hebben;
  • De informatie die u wilt ontvangen, moet ergens in vastliggen;
  • Het gaat om informatie die we hebben of moeten hebben;
  • Het gaat om informatie over het beleid van de organisatie. Of over de voorbereiding of de uitvoering van het beleid;
  • Het moet gaan om algemene openbaarmaking, dus niet alleen voor uzelf;
  • Is de gevraagde informatie al openbaar toegankelijk? Bijvoorbeeld via onze website, overheid.nl of officiëlebekendmakingen.nl? Dan wijzen we uw verzoek af.

Schriftelijk

U kunt ook schriftelijk uw Woo-verzoek bij ons indienen. Stuur dan uw ondertekende brief aan Postbus 26, 2600 AA IJsselstein of geef die bij ons af. Indienen per e-mail is niet mogelijk.

Verstrekking en kosten

Als we besluiten om de documenten openbaar te maken, gebeurt dit digitaal. Als dat niet mogelijk is, kiezen we voor een kopie van het originele document. Meestal berekenen we geen kosten. Bij omvangrijke vragen kunnen we wel kopiekosten in rekening brengen. Dat staat in de legesverordening.

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen vier weken na indiening van uw verzoek een beslissing. We kunnen de termijn met maximaal twee weken verlengen.