Klacht over aanbestedingsprocedures

Het kan gebeuren dat u tijdens een aanbestedingsprocedure ontevreden bent over hoe de gemeente als aanbestedende partij handelt. U kunt dan schriftelijk een klacht indienen.

Beschrijving

Hoe werkt het

Klachten kunnen worden ingediend bij het klachtenmeldpunt van de Stichting Inkoop Bureau Midden Nederland (IBMN) via het e-mailadres: klachten@ibmn.eu. Een klacht wordt behandeld namens het bestuur van IBMN door een inkoopadviseur die niet bij de aanbestedingsprocedure betrokken is (geweest). Het indienen van een klacht zet een aanbestedingsprocedure niet stil. De klager blijft zelf verantwoordelijk voor het op tijd nemen van juridische maatregelen.

Hoe lang duurt het

Het streven is om binnen drie werkdagen schriftelijk én gemotiveerd te reageren op een klacht.

Meer weten

Wanneer u niet tevreden bent met de klachtafhandeling door IBMN kan de klacht worden voorgelegd aan de Commissie van Aanbestedingsexperts. Deze commissie komt met een onafhankelijk advies of bemiddelt tussen de partijen.