Informatieverzoek indienen

U heeft recht op informatie over hoe de gemeente handelt en op de informatie die de gemeente van u heeft. U kunt daarvoor een online een informatieverzoek indienen.

Beschrijving

Hoe werkt het

Veel informatie staat al op deze gemeentelijke website, raadsinformatie.nl, overheid.nl of officiële bekendmakingen. U kunt eerst kijken of u de stukken die u zoekt daar kunt vinden.

  • Vul online uw informatieverzoek in;
  • Geef aan dat het om een informatieverzoek gaat;
  • Geef duidelijk het onderwerp aan. Maak dit concreet;
  • Noem titels van documenten waarin de informatie die u zoekt zich bevindt. Dat maakt het voor zowel u als ons makkelijker;
  • De informatie die u wilt ontvangen moet al ergens zijn vastgelegd;
  • Het gaat om informatie die in bezit is van onze gemeente;
  • Het gaat om informatie over de voorbereiding of de uitvoering van wetgeving en beleid door de gemeente.

Belangrijk om te weten

Op alle informatie die betrekking heeft op uzelf kunt u altijd aanspraak maken bij de gemeente.

Kosten

Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Hoe lang duurt het

Uiterlijk binnen vier weken nadat wij uw verzoek hebben ontvangen krijgt u van ons een antwoord.