Melding ongewenst verhuurgedrag

Vanaf 1 juli 2023 geldt de Wet goed verhuurderschap. Deze wet moet ongewenst gedrag van verhuurders voorkomen. In de wet staan regels waaraan verhuurders zich moeten houden. Als een verhuurder zich niet aan de regels houdt, kunt u dat vanaf 1 januari 2024 bij ons melden. Dan kan de gemeente een waarschuwing of boete geven.

Beschrijving

Welke regels zijn er voor verhuurders?

In de Wet Goed Verhuurderschap staan 7 regels. Houdt een verhuurder of verhuurbemiddelaar zich niet aan deze regels? Dan kunt u een melding doen van ongewenst gedag. De 7 regels zijn:

 • De verhuurder mag u niet discrimineren.
 • De verhuurder mag u niet bedreigen of bang maken.
 • De verhuurder mag maximaal 2 maanden kale huur aan borg vragen.
 • De verhuurder moet een schriftelijk huurcontract maken.
 • De verhuurder moet u goed informeren over:
  • uw rechten en plichten over de woning (die niet in het huurcontract staan);
  • de hoogte van de borg en wanneer u die terugkrijgt als het huurcontract stopt;
  • contactinformatie waar u de verhuurder kan bereiken;
  • informatie van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag;
  • de servicekosten: verhuurders moeten een compleet overzicht van de kosten laten zien.
 • De verhuurder mag alleen servicekosten rekenen die in de wet staan (Burgerlijk Wetboek art 259 en 261 van boek 7).
 • De verhuurbemiddelaar mag geen bemiddelingskosten aan u vragen.

Wie kan melden?

U kunt ongewenst gedrag van een verhuurder melden als:

 • U een huurwoning zoekt.
 • U een woning huurt van een particuliere verhuurder, woningcorporatie of verhuurbemiddelaar. Een verhuurbemiddelaar brengt huurders in contact met particuliere verhuurders.
 • U een buitenlandse werknemer bent met een werk-huurcontract. U werkt en woont dan via een uitzendbureau.

Welke gegevens zijn nodig bij de melding?

 • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Anoniem melden is ook mogelijk. Zorg dan dat u geen persoonlijke informatie zoals uw naam of mail-adres doorgeeft.
 • Gegevens van de verhuurder of de verhuurbemiddelaar waarover u de melding maakt.
 • Het adres, als het om een woning gaat die u huurt of wilt huren.
 • Beschrijving van de situatie, eventueel met foto’s en bijlagen.

Sociale huurwoning

Zoekt of huurt u een sociale huurwoning, bijvoorbeeld van een woningcorporatie? Dan is de woningcorporatie zelf het 1e aanspreekpunt. In de gemeente IJsselstein is dit Cazas. Komt u er met hen niet uit? Dan kunt u terecht bij de autoriteit Woningcorporaties.

Hoe werkt het

Online melding doorgeven

Schriftelijk doorgeven

Stuur een brief naar ons, Postbus 26, 3400 AA IJsselstein.

Vermeld de gegevens zoals hierboven beschreven.