Incidentele subsidie - overig

Er zijn verschillende soorten incidentele subsidies (jubileumsubsidie, vermeerderingsregeling, kunst en cultuur, sport). Als u voor een andere activiteit subsidie wil aanvragen, kunt u het aanvraagformulier ‘overig’ gebruiken.

Beschrijving

De incidentele subsidieaanvraag bestaat uit de volgende documenten:

  • een digitaal ingevuld en ingezonden aanvraagformulier;
  • een beschrijving van de activiteiten, waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
  • de doelen en resultaten die met de activiteiten worden nagestreefd;
  • hoe de activiteiten aan de doelen en resultaten bijdragen;
  • een begroting van de inkomsten en uitgaven van de activiteiten en een balans over het voorgaande jaar.

De aanvraag moet uiterlijk acht weken vóór de uitvoering van de activiteit bij de gemeente worden ingediend.

Aanvragen incidentele subsidie