Vermeerderingsregeling

De vermeerderingsregeling is bij de gemeente IJsselstein een incidentele subsidie. Deze regeling ondersteunt de ontwikkelingssamenwerking. Inwoners, onderwijsinstellingen, verenigingen en stichtingen (particulier initiatief) kunnen een beroep doen op deze regeling om opbrengsten van acties voor een project voor ontwikkelingssamenwerking te laten vermeerderen door de gemeente.

Beschrijving

De gemeente beoordeelt per halfjaar (peildata 1 juli en 1 december) de binnengekomen verzoeken. Het maximum uit te keren bedrag is € 1.500,- per doel. Als er voldoende budget is, dan wordt onderstaande verdeelsleutel toegepast: opbrengsten < € 1.500,- vermeerderen met 100% en opbrengsten > € 1.500,- vermeerderen met maximaal € 1.500,-. Als er meer aanvragen zijn dan het beschikbare subsidieplafond toelaat, geldt het uitgangspunt dat alle aanvragen worden gehonoreerd, maar niet de maximale bijdrage wordt uitgekeerd.

Voor het aanvragen van een incidentele subsidie in het kader van de vermeerderingsregeling, volgt u de aanvraagprocedure voor een incidentele subsidie. In de vereiste bijlagen vermeldt u de activiteit, de datum waarop de activiteit heeft plaatsgevonden en de opbrengst van de activiteit.