Subsidies algemene informatie

Een subsidie is geld of in enkele gevallen andere steun voor activiteiten, die passen bij de doelstellingen van de gemeente.

Beschrijving

De gemeente IJsselstein heeft twee soorten subsidies: de incidentele subsidie en de structurele subsidie.

  • Een incidentele subsidie vraagt u aan voor een kortdurende/eenmalige activiteit. Natuurlijke- en rechtspersonen kunnen een incidentele subsidie aanvragen.
  • Een structurele subsidie vraagt u aan voor een meerjarig terugkerende activiteit. Rechtspersonen kunnen een structurele subsidie aanvragen.

Natuurlijke personen zijn bijvoorbeeld inwoners. Rechtspersonen zijn ondernemingen, stichtingen en verenigingen. Op het ondernemersplein van de Kamer van Koophandel en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland leest u meer over natuurlijke- en rechtspersonen.

Inwoners

Voor inwoners is er ook het initiatievenbudget waar er behalve geld ook andere steun geboden kan worden. Bijvoorbeeld het gebruik van een gemeentelijk gebouw, zonder dat hier kosten voor in rekening worden gebracht. Of de gemeente die het pleintje in de buurt volgens het idee herinricht. Op Idee voor IJsselstein staat meer informatie voor inwoners over de verschillende mogelijkheden om geld of steun aan te vragen.

Ondernemingen, stichtingen, verenigingen

Ondernemingen, stichtingen en verenigingen kunnen naast de incidentele subsidies zoals een jubileum subsidie of een vermeerderingsregeling ook structurele subsidie aanvragen. Alle subsidies staan op onze subsidiepagina.

Regels en voorwaarden

We hebben specifieke regels en voorwaarden voor verschillende subsidies. Hieronder staan de verschillende verordeningen.

  • de algemene subsidieverordening,
  • de subsidieregeling sportstimulering en deskundigheidsbevordering
  • de subsidieregeling kunst en cultuur
  • de subsidieregeling maatschappelijke ontwikkeling
  • de subsidieregeling voorschoolse educatie en peuteropvang

Voor alle subsidies geldt de Algemene wet bestuursrecht.

Subsidieoverzicht 2024

In het Subsidieoverzicht staan alle structurele subsidies, die het college jaarlijks toekent, en de subsidieplafonds. Het subsidieplafond is het maximale bedrag, wat het college aan subsidie kan verstrekken.

Download hier het Subsidieoverzicht 2024

Meer weten

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Kijk dan op onze algemene informatiepagina over subsidies voor bijvoorbeeld de subsidieverordening en andere voorwaarden en regels. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 14 030 of het contactformulier.