Structurele subsidie – Combinatiefuncties sport en cultuur

De subsidie Combinatiefuncties sport en cultuur is erop gericht, dat meer mensen meedoen aan sporten, bewegen en cultuur.

Beschrijving

Hoe het werkt

De aanvrager is actief als sportaanbieder, welzijnsinstelling of cultuurinstelling en heeft een relatie met de volgende doelen:

 • Meer kinderen, jongeren en volwassenen doen mee aan sporten, bewegen en cultuur. Het gaat hierbij ook om kwetsbare groepen en mensen die achterblijven in sport-, beweeg- en cultuurdeelname.
 • Sterke aanbieders in sport, bewegen en cultuur waarbij kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid geregeld is.
 • Het maken van de verbinding tussen sport, cultuur & bewegen, gezondheid & preventie en sociale basis binnen de soms daartoe al bestaande samenwerkingsverbanden (zoals bij de aanpak van de mentale gezondheid, één tegen eenzaamheid, leefomgeving, valpreventie, stoppen met roken, overgewicht en lokale preventie akkoorden) en hierbij aandacht hebben voor de aansluiting van beweegpartijen bij de relevante samenwerkingsverbanden en het wegnemen van eventuele obstakels om meer te gaan bewegen.
 • Een laagdrempelig ondersteuningsaanbod om meer te bewegen in het dagelijks leven en hierbij de functionarissen vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties (zoals de buurtsport- en cultuurcoaches) te benutten die het sport-, beweegaanbod te versterken en mensen naar aanbod toe te leiden. De cultuurcoach richt zich op leerlingen in het basisonderwijs.
 • Specifiek voor de doelgroep ouderen (70-plussers):
  • Specifiek aandacht hebben voor het stimuleren van bewegen bij ouderen en het faciliteren van passend beweegaanbod.
  • Buurtcoaches de ruimte geven om een gespecialiseerd aanbod voor ouderen te creëren. Onderdeel van hun werkzaamheden is om ouderen te begeleiden en les te geven aan kwetsbare ouderen.

Wat moet u meesturen in uw aanvraag

Een bijlage waarin u beschrijft:

 • de wijze waarop de inzet bijdraagt aan de doelen voor de combinatiefuncties;
 • de resultaten (met impact) die worden beoogd door de inzet van deze functionaris, hierbij beschrijven welk profiel van toepassing is:
  • Buurtsportcoach.
  • Cultuurcoach.
  • Clubkadercoach (incl. verenigingsmanager en sportparkmanager).
  • Beweegcoach.
  • Coördinator Sport en Preventie.
 • de wijze van cofinanciering vanuit de aanvrager;
 • de (samenwerkings)partners die bij de inzet zijn betrokken

Een organisatie die voor de eerste keer subsidie aanvraagt, stuurt een KvK-uittreksel, de oprichtingsakte of de statuten, het jaarverslag, de jaarrekening of de balans van het voorgaande jaar mee.

Dien een aanvraag in

Zorg ervoor, dat uw aanvraag uiterlijk 1 juni 2024 bij ons binnen is, voor een subsidie in 2025.

Vaststellen

Organisaties die € 7.500 of meer aan subsidie hebben ontvangen, moeten een vaststelling aanvragen van hun subsidie.

Bekijk meer informatie en het online formulier.

Meer weten

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Bekijk dan de algemene informatie over subsidies voor bijvoorbeeld de subsidieverordening en andere voorwaarden en regels. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 14 030 of het contactformulier.