Structurele subsidie – Maatschappelijke ontwikkeling

Een structurele subsidie voor partijen die inwoners helpen om zo lang en zoveel mogelijk zelfstandig of met hulp van anderen mee te doen in de samenleving.

Beschrijving

De gemeente geeft de structurele subsidie Maatschappelijke ontwikkeling (MO). Deze subsidie is bedoeld voor organisaties die activiteiten organiseren om inwoners te helpen om zo lang en zoveel mogelijk zelfstandig, of waar nodig met hulp van anderen, hun eigen leven te leiden en hun problemen op te lossen. En daardoor zijn ze in staat om naar vermogen mee te doen in de samenleving op sociaal en economisch gebied.

In de subsidieregeling Maatschappelijke ontwikkeling (MO) is dat beschreven in thema’s.

De thema’s zijn:

 • Gezonde leefstijl – activiteiten die een gezonde leefstijl stimuleren
 • Combinatiefuncties – subsidie op basis van Brede regeling combinatiefuncties
 • Vitale stad – versterken van vervoer voor inwoners die niet van regulier vervoer gebruik kunnen maken.
 • Mentale gezondheid – subsidie voor bestrijding van stress en dementie
 • Eenzaamheid - Een incidentele subsidie voor initiatieven die eenzaamheid helpen voorkomen en bestrijden
 • Psychische gezondheid – zorg en ondersteuning, dichtbij en vindbaar, voor psychisch kwetsbare mensen.
 • Jong en vitaal – preventie en ondersteuning voor de jeugd
 • Vitaal volwassen – zoveel mogelijk zelfstandig of waar nodig met hulp van anderen deelnemen aan de maatschappij
 • Basisvaardigheden – Nederlandse taal. Inzicht en toegang tot voorzieningen.
 • Inburgering –meedoen in de samenleving, en het bevorderen van een harmonieuze samenleving
 • Inclusie – harmonieus samenleven en het tegengaan van discriminatie
 • Werken en meedoen – preventieve inzet om verergering van financiële problemen te voorkomen
 • Dierenwelzijn

Hoe het werkt

Bekijk de handleiding voor het aanvragen van subsidie MO. In het kort volgt u de volgende stappen:

 1. Zoek in de tabel met thema’s onder welk thema uw activiteit hoort.
 2. Check de voorwaarden voor subsidieverlening.
 3. Check welke informatie nodig is voor een aanvraag.
 4. Verzamel de nodige informatie en documenten.
 5. Vul het aanvraagformulier in.

Uw aanvraag wordt getoetst op verschillende onderdelen. Op basis van uw antwoorden beoordeelt de gemeente of uw activiteiten subsidie kunnen krijgen. Als meerdere aanvragen voldoen aan de vereisten, waardoor de som van de aangevraagde subsidies hoger is dan het subsidieplafond, dan worden de subsidies verleend op basis van een beoordeling. Bekijk de beoordeling.

Dien een aanvraag in

Vaststellen

Organisaties die € 7.500 of meer aan subsidie hebben ontvangen, moeten een vaststelling aanvragen van hun subsidie.

Bekijk meer informatie en het online formulier.

Meer weten

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Bekijk dan de algemene informatie over subsidies voor bijvoorbeeld de subsidieverordening en andere voorwaarden en regels. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 14 030 of het contactformulier.