Structurele subsidie Kunst en Cultuur

Voor het aanvragen van een structurele subsidie Kunst en Cultuur geldt de subsidieregeling Kunst en Cultuur.

Beschrijving

Regels en voorwaarden staan in de algemene subsidieverordening en subsidieregelingen voor kunst en cultuur. Lees deze voordat u een online aanvraag indient. Om aanvragen goed in behandeling te kunnen nemen, adviseren wij u om onderstaande hulpmiddelen te lezen én te gebruiken. U kunt ook uw eigen format gebruiken en de hulpmiddelen gebruiken om uw aanvraag op volledigheid te toetsen.

Vraag structurele subsidie Kunst en Cultuur aan


Meer over subsidies (algemeen)

Een subsidie is financiële steun. Meestal is dit geld, maar het kan ook iets anders zijn. Bijvoorbeeld het gebruik van een gemeentelijk gebouw, zonder dat hier kosten voor in rekening worden gebracht. Of de gemeente die het pleintje in uw buurt volgens uw idee herinricht.

De gemeente IJsselstein heeft twee soorten subsidies: de incidentele subsidie en de structurele subsidie.

  • Een incidentele subsidie vraagt u aan voor een kortdurende/eenmalige activiteit. Natuurlijke- en rechtspersonen kunnen een incidentele subsidie aanvragen.
  • Een structurele subsidie vraagt u aan voor een meerjarig terugkerende activiteit. Rechtspersonen kunnen een structurele subsidie aanvragen.

Op het ondernemersplein van de Kamer van Koophandel en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland leest u meer over natuurlijke- en rechtspersonen.

Meer regels en voorwaarden staan in de algemene subsidieverordening, subsidieregelingen voor kunst en cultuur, combinatiefuncties en beleidsregels voor sport. Voor alle subsidies geldt de 'Algemene wet bestuursrecht'.