Structurele subsidie - Sportstimulering en deskundigheidsbevordering

Heeft uw sportvereniging minstens 25 leden? Dan zijn er twee soorten structurele subsidies aan te vragen.

Beschrijving

Sportstimulering

Sportverenigingen die een belangrijke bijdrage aan jeugdsport leveren kunnen hiervoor een structurele subsidie aanvragen. Het gaat om een bedrag voor elk jeugdlid, dat in IJsselstein woont.

Deskundigheidsbevordering

Ook is er een structurele subsidie aan te vragen voor de ontwikkeling van het sportkader: het op peil brengen en houden van de deskundigheid van het bestuurlijk en technisch kader van sportverenigingen.

Hoe het werkt

  • De aanvrager is een vereniging voor amateursport en is aangesloten bij een overkoepelende landelijke organisatie die lid is van NOC*NSF.
  • De vereniging heeft minstens 25 leden.
  • Voor sportstimulering is een bedrag van maximaal € 15 per jeugdlid of lid met een beperking beschikbaar.
  • Voor deskundigheidsbevordering is een bedrag van maximaal € 200 beschikbaar voor opleidingen. Het aantal opleidingen waarvoor u subsidie kunt krijgen is afhankelijk van het totaal aantal IJsselsteinse leden.

Wat moet u meesturen in uw aanvraag?

  • Een opgave van het totaal aantal betalende leden, het aantal jeugdleden, en het aantal leden met een beperking.
  • Een sportvereniging die voor de eerste keer een structurele subsidie aanvraagt, stuurt een KvK-uittreksel, de oprichtingsakte of de statuten, het jaarverslag, de jaarrekening of de balans van het voorgaande jaar mee.

Dien een aanvraag in

Zorg ervoor, dat uw aanvraag uiterlijk 1 juni 2024 bij ons binnen is, voor een subsidie in 2025.

Vaststellen

Organisaties die € 7.500 of meer aan subsidie hebben ontvangen, moeten een vaststelling aanvragen van hun subsidie.

Bekijk meer informatie en het online formulier.

Meer weten

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Bekijk dan de algemene informatie over subsidies voor bijvoorbeeld de subsidieverordening en andere voorwaarden en regels. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 14 030 of het contactformulier.